Biuro projektowe, ART NOVA Biuro projektów, Architekt Zielona Góra, Zielonogórskie biuro projektowe, Biuro projektów budowlanych
Biuro projektowe, biuro projektów, Zielonogórskie biuro projektowe, biuro projektów budowlanych
Biuro projektowe Art Nova wykonuje:
• wielobranżowe projekty budowlane i wykonawcze
• projekty wnętrz
• projekty wentylacji i klimatyzacji z odzyskiem ciepła
• projekty w zakresie melioracji wodnych
• projekty konstrukcyjno-technologiczne maszyn i linii technologicznych
• inwentaryzacje budynków i budowli inżynierskich
• kosztorysy, przedmiary , specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, zestawienia kosztów budowy.

Projektujemy:
• Budynki jednorodzinne , wille, rezydencje
• budynki mieszkalne wielorodzinne
• budynki hotelowe i gastronomiczne
• budynki usługowe i handlowe
• hale przemysłowe
• linie technologiczne
• ogrody i parki
• remonty obiektów zabytkowych
• stawy, regulacje rzek
P&P ART NOVA Sp. z o. o.

/ul. Stary Rynek 15/11, 65-067 Zielona Góra / +48 68 3206460 / e-mail: art-nova@wp.pl